Month: February 2023

ถั่งเช่า (Cordyceps) คืออะไร ?? สรรพคุณ ถั่ง เช่ามีอะไรบ้าง

ถั่งเช่า (Cordyceps) บางครั้งเรียกว่าเชื้อราหนอน จัดเป็นกาฝากในธรรมชาติเพราะมันเติบโตบนหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง จากนั้นจะกินโฮสต์ของตัวเอง! ฐานของมันก่อตัวจากตัวอ่อนของแมลง มีสีน้ำตาลเข้ม ติดกับสิ่งมีชีวิตและยาวประมาณหกนิ้ว เมื่อครบกำหนดอย่างเต็มที่จริง ๆ แล้ว โดยที่ถั่งเช่าจะกินแมลงที่ติดเชื้อมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ประวัติถั่งเช่า (Cordyceps) คนแรกที่ค้นพบประโยชน์มากมายของถั่งเช่า สังเกตเห็นว่าสัตว์ที่กิน ถั่งเช่า มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง…